Tag Archives: sbobet โกง

SBOBET ออกคำเตือนถึงลูกค้าสโบเบท

SBOBET-โกง

sbobet ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบการแทงบอลของลูกค้า ด้วยมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัย และควบคุมการร่วมสนุกผ่านระบบออนไลน์ของเอสบีโอเบท  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดหลีกเลี่ยงพฤติการณ์การร่วมสนุกที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎกติกาของทาง sbobet ในทุกกรณี
เพราะทาง SBOBET สามารถตรวจทราบได้ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IP และพฤติกรรมการร่วมสนุก  และทาง SBOBET สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรหากพบเห็นการกระทำดังกล่าว (การกระทำที่ไม่ถูกต้อง ร่วมถึงการโกงทุกรูปแบบ)

และ sbobet ยังได้  แจ้งถึงสมาชิกที่มีพฤติกรรมการร่วมสนุกที่ผิดปรกติ รวมถึงสมาชิกที่ใช้ User และ Password ของผู้อื่นในการร่วมสนุกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี ตลอดจนรวมไปถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Robot) ในการวางเดิมพันพนันบอลออนไลน์ และ เกมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของท่าน สโบเบ็ต

SBOBET เตือนว่า!!!!!

Sbobet มีความจำเป็นต้องล็อค User ของท่านเอาไว้ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบ และ หากพบว่า
มีพฤติการณ์การวางเดิมพันที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎกติกาของ Sbobet  เราขอสงวนสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ User ของท่าน และจะไม่มีการคืนเงินเครดิตคงค้างทุกกรณี

ทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ เลย สำหรับท่านสมาชิกที่ ปฏิบัติตามกฎของ Sbobet อย่างถูกต้องทุกประการ

————-
แปลความง่าย ๆ  คือ  อย่าโกงนะครับ เพราะ sbobet จะสามารถตรวจสอบ และ ทราบได้
ถ้าหากโกงกางวางเดิมพัน และถูกจับได้ ก็โดนยึดเงินเครดิตครับ